DE / FR

Eis Talentshow

Den 11.04.2018 hunn d’Kanner vun der Maison Relais Bettenduerf eng Talentshow organiséiert.

D’Kanner vum Cycle 3.2-4.2 hunn d’Talentshow eegestänneg geplangt an duerchgefouert. D’Cindy Da Costa huet si an der Planung ënnerstëtzt. De Frank Jost, den Nobbes André an den Adem Redzic hunn gehollef, d’Turnhal opzeriichten an d’Technik bereit ze stellen.

D'Sara an d'Ylia hunn souverän duerch d’Programm moderéiert. An d’Jury, bestoend aus Pascale Hansen, Célia Pereira a Jenny Fortes, wouere begeeschtert, si hunn d’Kanner fir hire Fläiss, hir Engagement an hir Courage gelueft.

Äppel Fest

 

Donneschden, de 19.10.2017 hu mir ee flotte Projet mat de Kanner aus de Cycle 2&3&4, dem Fierschter an de Käch zesumme gemaach.

D’Kanner hunn déi Äppel déi si geraf hunn zu Viz, Äppel-Muffins an Äppelkompott verschafft.

Mir haten vill Gléck mam Wierder, hei ee puer Impressiounen...

Mir schaffen zesummen...

Spinneren bauen

Eis Klenggruppen-Projet "Spinneren Bauen" as elo iwwer d'Phase vum Planning eraus, an den Diogo huet nach zwee Jongen fonnt, déi mat him um Projet deel huelen.

Nodeems den Diogo am Internet verschidden Methoden fir Spinneren ze bauen recherchéiert huet, an d'Materialien deelweis och schon mat enger Educatrice kafen war, konnten d'Jongen am 09.11.17 hiren éischten Spinner bauen...

Präsentation der Projekte

Am 07.11.2017 diskutierten die Kinder darüber, wie sie den Eltern ihre Projekte vorstellen könnten. Einige Kinder schlugen vor, wie in der Schule, Fotos auf einen USB-Stick zu ziehen, andere wollten gar keine Fotos von sich sehen und wieder andere waren dafür noch ein Video zu drehen.

Da die Gruppe nicht zu einer Entschiedung kam, wurde dieser Punkt vertagt.

Kannerversammlung Cycle 3&4

Eis Aktivitéite gi mat de Kanner zesummen erschafft. Dofir hunn mir den 19.09.2017 eng Kannerversammlung mat de Kanner aus de Cycle 3&4 gemaach. Sou kenne mir hier Interesse gesinn an hier Virschléi sammelen.

An enger weidere Versammlung hunn mir gekuckt wéini mir wat kënne maachen. Wichteg as eis, dat Kanner och beim Planning mat abezu ginn.

Projeten déi am Moment realiséiert/geplangt gi sinn:

  • Spinnere selwer bauen
  • Schläim maachen
  • Ee Fussballturnéier organiséieren
  • Schwammen
  • Kino
  • Pizza baken

Weider Interesse vun de Kanner sinn:

  • Een Hond fir d’Maison Relais
  • Vëlo/Rollerblades fueren
  • Een Ausfluch (Eifelpark/Walygator/Zoo)